Bc. Bronislav KLAPUCH

Diplomová práce

Algoritmizace obchodních pokynů

Trading orders algorithm development
Anotace:
Diplomová práce uvádí do problematiky obchodování v oblasti finančních trhů, podrobněji na měnový trh FOREX. Popisuje hlavní metody, používané pro obchod s měnami. Hlavním cílem práce je vysvětlení principu vytváření automatizovaných obchodních systémů (AOS) pomocí jazyka MQL4. Práce na ukázkových příkladech předvádí jednotlivé prvky architektury programu a je průvodcem pro vytvoření vlastního AOS …více
Abstract:
Master thesis puts into the business of financial markets area in greater detail at FOREX currency market. It describes the main methods used for in currencies trade. The main goal of this paper is to explain the principle of creating automated trading systems (AOS) with MQL4 language. Thesis shows concrete architectural elements of the program on the demonstration examples and it is a guide for the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011
Zveřejnit od: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Sochor, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLAPUCH, Bronislav. Algoritmizace obchodních pokynů. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy