Mgr. Magda Zichová, Ph.D.

Disertační práce

Instruktivní klavírní literatura 20. století

Instructive Piano Literature of the 20th Century
Anotace:
Disertační práce se zabývá hudebně teoreticko-pedagogickou interpretací vybraných sbírek instruktivní klavírní literatury 20. století. Jejím cílem je rozdělit tuto širokou oblast do několika skupin skladeb vykazujících podobné rysy. Těmito skupinami jsou: 1/ instruktivní klavírní literatura respektující jazyk hudby 20. století, 2/ instruktivní klavírní literatura ovlivněná klasicko-romantickým hudebním …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with a musical theoretical-pedagogical interpretation of chosen collections of instructive piano literature of the 20th century with the aim to divide this wide area into several groups of compositions showing the similar features. These groups are: 1/ instructive piano literature respecting the music language of the 20th century, 2/ instructive piano literature influenced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: prof. Michal Košut, Ph.D., prof. Jiří Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta