Bc. Jaromíra HNÍDKOVÁ

Diplomová práce

Plnění úkolů ochrany obyvatelstva u vybraného domova pro seniory se zvláštním zaměřením na dodávky pitné vody

Fulfilling the tasks of population protection in selected retirement home with a special focus on drinking water supplies.
Anotace:
Prostředí sociálních služeb je charakterizováno množstvím vztahů mezi lidmi a institucemi, které mají velký vliv na kvalitu života lidí. Cílem je poskytování sociálních služeb a vytvoření podmínek pro uspokojování základních potřeb lidí. Stárnutí je zákonitým procesem vývoje, kterému nelze zabránit. Právě stárnutí populace se stává fenoménem dnešní doby a týká se bez výjimky každého jednotlivce. Úsilí …více
Abstract:
The environment of social services is characterized by a number of relationships among people and institutions that have a large impact on quality of life. Their aim is to provide social services and create conditions for meeting the basic needs of people. Aging is a natural process of development which can not be avoided. The aging of population has become a phenomenon of our times and concerns everyone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÍDKOVÁ, Jaromíra. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva u vybraného domova pro seniory se zvláštním zaměřením na dodávky pitné vody . Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n7i4vk n7i4vk/2
16. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
Bulanova, L.
17. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.