Pavla Machancová

Bachelor's thesis

Prevence HIV/AIDS u dětí a mládeže

HIV/AIDS Prevention among Children and Youth
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Prevence HIV/AIDS u dětí a mládeže" se zabývá problematikou HIV/AIDS, přenosem viru a především prevencí, kde cílovou skupinu tvoří děti a mládež. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část je deskriptivního charakteru, kde jsme se zaměřili na všeobecnější informace. V praktické části porovnáváme rozdíly mezi prevencí ve školním a rodinném prostředí, kdy …more
Abstract:
The bachelor thesis named "HIV/AIDS prevention among youth and children" is focused on HIV/AIDS problem, disease transmission and prevention. Target groups are children and youth. Bachelor thesis is splitted into two parts teoretical and practical. We compared differences between prevention in school and home environment in the practical part. We conducted investigation in upper primary school and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Polepilová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Machancová, Pavla. Prevence HIV/AIDS u dětí a mládeže. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe