Kateřina Hrušková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Profil manažera a jeho role ve firmě

Anotace:
Absolventská práce se zabývá profilem manažera a jeho rolí ve firmě. Je zde ve zkratce popsán management a rozsáhleji pojem manažer, jeho kompetence a funkce ve firmě. Pojednáno je i o manažerských rolích, zejména o roli interpersonální, informační, rozhodovací, organizační a motivační. Praktická část se zaměřuje na pracovní náplň manažera ve firmě. Významem této práce je přiblížit ucelený pohled na …více
Abstract:
The graduate thesis deals with a profile of the manager and his roles in the company. There is a brief description oft he management and the more extensive concept of manager, his competencies and functions in the company. It also deals with managerial roles, especially about the role of interpersonal, information, decision-making, organizational and motivational. The practical part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným