Kateřina Hrušková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Profil manažera a jeho role ve firmě

Abstract:
Absolventská práce se zabývá profilem manažera a jeho rolí ve firmě. Je zde ve zkratce popsán management a rozsáhleji pojem manažer, jeho kompetence a funkce ve firmě. Pojednáno je i o manažerských rolích, zejména o roli interpersonální, informační, rozhodovací, organizační a motivační. Praktická část se zaměřuje na pracovní náplň manažera ve firmě. Významem této práce je přiblížit ucelený pohled na …more
Abstract:
The graduate thesis deals with a profile of the manager and his roles in the company. There is a brief description oft he management and the more extensive concept of manager, his competencies and functions in the company. It also deals with managerial roles, especially about the role of interpersonal, information, decision-making, organizational and motivational. The practical part focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2019

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným