Bc. Tereza Veřmiřovská

Bakalářská práce

Integrální transformace

Integral transformations
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme integrálním transformacím a jejich aplikacím na řešení diferenciálních rovnic. V Kapitole 1 definujeme Laplaceovu transformaci a uvedeme základní vlastnosti, kterou následně aplikujeme na řešení diferenciálních rovnic. Zaměříme se také na konvoluci. Dále pak popíšeme teorii Fourierových řad, které budeme potřebovat v následující kapitole pro zavedení Fourierovy transformace …více
Abstract:
In this thesis, we study integral transforms and their applications in solving of differential equations. In Chapter 1, we define Laplace transform and state its basic properties, which are then applied to differential equations. We also focus on the convolution. Next we describe the theory of Fourier series, which we will need in the subsequent chapter to introduce Fourier transform and to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta