Ing. Zuzana Vaňková

Bakalářská práce

Současný politický extremismus v České republice - radikální levice v České republice

Present political extremism in the Czech Republic - radical Left in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou vývoje prostředí krajní levice v České republice po roce 1989. Po stručném seznámení s hlavními pojmy této práce – extremismus a radikalismus - předkládám čtenáři základní historické rozdělení politického spektra na pravici a levici, a to nejen pomocí pravolevé osy. Dále se značná část práce věnuje i dělení extremismu, na pravicový a levicový z hlediska jejich vztyčných …více
Abstract:
This thesis analyzes the evolution of the extreme left wing environment in the Czech Republic after 1989. After a brief introduction to the key concepts of this work - extremism, radicalism – I try for the reader to outline the basic historical division of the political spectrum on the right and left, not only using right-left axis. Furthermore, much of the work devoted to extremism and division on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace