Mgr. Ievgeniia Skrypnykova

Bakalářská práce

Nová generace sekvenování – její principy a využití v mikrobiologii

Next-generation sequencing – principles and applications in microbiology
Anotace:
V současné době sekvenování DNA patří mezi standardní molekulárně-biologické metody používané v laboratorní praxi. Znalost sekvence DNA se uplatňuje jak v základním, tak i v aplikovaném výzkumu. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis jednotlivých metod nové generace sekvenování (NGS) a třetí generace sekvenování (TGS) a jejich srovnání s klasickými metodami (Maxam-Gilbertova a Sangerova metody …více
Abstract:
Nowadays DNA sequencing belongs to standart molecular biology methods used in laboratories. Knowledge of DNA sequence finds its use in both general and applied science. This bachelor’s thesis is focused on describing principles of individual new generation sequencing (NGS) and third generation sequencing (TGS) methods and comparing them to classical sequencing methods (Maxam-Gilbert and Sanger methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta