Bc. Karolína Vašourková

Diplomová práce

Analiza wulgaryzmów w powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska...

Analysis of Vulgarisms in the Novel "Wojna polsko-ruska..." by Dorota Masłowska
Abstract:
This Work is dedicated to the topic of vulgarisms in contemporary polish language. For the analysis of contemporary polish vulgarities I used a novel of Dorota Masłowska (1983) “Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” (original published in 2002, translated into Czech as the “White and Red”, 2004). The language used in the novel is a testimony and a picture of the image of Polish reality in the …více
Abstract:
Tuto práci věnuji problematice vulgarismů v současné polštině. Pro analýzu vulgarismů v současné polštině jsem použila román Doroty Masłowské (1983) „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną“ (originál byl publikován v roce 2002, přeložena do češtiny jako „Červená a bílá“, 2004). V románu je použita specifická jazyková forma, která je svědectvím a obrazem polských reálií v období historicky-ekonomických …více
 
 
Jazyk práce: polština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Justyna Ewelina Klorek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta