Mgr. Oleg Czop, Ph.D.

Disertační práce

Priming, impulzivita, pracovní pamět: efekt vystavení evolučně významným stimulům na kognitivní procesy

Priming, impulsivity and working memory: effect of exposure to evolutionary salient stimuli on cognitive processes
Anotace:
ÚVOD A CÍLE: Sexuální podněty jsou evolučně klíčovým prvkem a i pomocí mechanismu primingu jsou s to pozměnit kognitivní procesy. Několik studií zdokumentovalo zvýšené riskantní a impulzivní chování u žen i mužů po vystavení fotografiím atraktivních osob opačného pohlaví. Jiná linie výzkumu udává těsný vztah mezi sníženou kapacitou pracovní paměti (WMC) a zvýšenou impulzivitou/riskantním chováním. …více
Abstract:
INTRODUCTION AND OBJECTIVES: Sexual stimuli are of crucial evolutionary importance and via priming mechanisms they are able to alter human cognition. Several studies have documented increased risk taking and impulsivity in men and women after exposition to photographs of attractive members of the opposite sex. Another line of research sets a link between lowered working memory capacity (WMC) and elevated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta