Mgr. Markéta Hošíková

Bachelor's thesis

Motivy židovství v poezii Michala Flacha a Zena Kaprála

Jewish Themes In Michal Flach and Zeno Kapral's Poetry
Anotácia:
V práci Motivy židovství v poezii Michala Flacha a Zena Kaprála se zabýváme Flachovou sbírkou básní "Ohlédnutí z veliké dálky" a poezií Zena Kaprála, která odkazuje k židovské historii. V první části bakalářské práce odkrýváme motivy ve sbírce "Ohlédnutí z veliké dálky". Verše vznikaly v době internace v koncentračních táborech a těsně po ní. Druhá část práce se zaměřuje na Kaprálovy básně, v nichž …viac
Abstract:
Bachelors thesis topic is Jewish Themes In Michal Flach And Zeno Kapral's Poetry. It´s devided into two parts. First part is about Jewish motives in Michal Flach´s poetry ("Ohlédnutí z veliké dálky"), which was written during his internment in death camps. Then we move on Zeno Kapral´s poetry, where we find some historical notes. Even their poetry is guite different, their opinion is the same: all …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta