Bc. Marie Ševčíková

Master's thesis

Limity spolupráce zdravotních a sociálních služeb na regionální úrovni

The Limits of cooperation between health and social services at a regional level
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou limitů spolupráce sociálních a zdravotních služeb z pohledu regionálních aktérů formální a neformální péče při poskytování pomoci specifické cílové skupině. Specifickou cílovou skupinou jsou zde děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Cílem je zmapovat jak regionální aktéři zdravotní a sociální péče vnímají spolupráci zdravotních a sociálních služeb. V jednotlivých …more
Abstract:
This thesis analyzes the limits of collaboration between social and health services from the perspective of regional players in formal and informal care providing assistance to a specific target group. Specific target group are children with disabilities and their families. The aim is to explore how regional players in health and social care partnership perceive health and social services. In the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií