Theses 

Analýza těžby alternativních kryptoměn – Miroslav Ballek

česky | in English | slovensky

/id/n81rif/ISIS_47507_xbalm00.pdf: Chybná adresa v ISu nebo nemáte oprávnění tuto složku nebo tento soubor číst.
Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Miroslav Ballek

Diplomová práce

Analýza těžby alternativních kryptoměn

Alternative crypto currency analysis and mining

Anotace: Bitcoin se v průběhu několika posledních let stal globálně úspěšným a velmi sledovaným projektem. Jedná se o druh decentralizované digitální měny, jejíž fungování je založeno na matematicko-kryptografických principech a vzniká pomocí výpočetně náročného procesu, který se nazývá těžba. Existuje také tisíce dalších alternativních kryptoměn, které i přes fakt, že bitcoin v mnoha ohledech překonávají, zůstávají mediálně téměř neznámé. Ústředním tématem této práce je rozsáhlý ekosystém alternativních kryptoměn a analýza jejich těžby. Cílem je na praktickém příkladu ukázat, jak těžba alternativních kryptoměn probíhá a zjistit, jestli lze konkrétním typem grafické karty profitabilně těžit. Před úspěšným dosažením cíle jsem musel nejprve ekosystém kryptoměn zanalyzovat. Dále potom různé kryptoměny vzájemně porovnat a na závěr zrealizovat těžební operaci a vyhodnotit její výsledky. Hlavní přínos práce je ve zmapování rozsáhlého ekosystému kryptoměn a nalezení odpovědi na otázku, proč jsou některé kryptoměny úspěšnější než jiné. Za dílčí přínos považuji praktickou ukázku realizace těžby alternativních kryptoměn a zjištění, za jakých podmínek se dají alternativní ktyptoměny profitabilně těžit pomocí grafické karty. Struktura práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je věnována podrobnému vysvětlení pojmu kryptoměna, z čeho se skládá a na jakých principech funguje. Obsahem druhé části je kromě analýzy ekosystému, také vzájemné porovnání určitého vzorku alternativních kryptoměn. Třetí část je část praktická, ve které jsem uskutečnil reálnou těžební operaci.

Abstract: Over the past few years, bitcoin has become a globally successful and much followed project. It is a kind of decentralized digital currency, which functions based on mathematical-cryptographical principles and is created using a computationally intensive process called mining. Thousands of other alternative crypto currencies exist, which have so far stayed unnoticed by the media, even though they outperform bitcoin in many aspects. The central topic of this paper is the extensive ecosystem of alternative crypto currencies and an analysis of their mining process. The goal is to demonstrate, by means of a practical example, how alternative crypto currencies are mined and also to find out, if it's possible to mine crypto currencies profitably with specific type of a graphic card. To successfully reach this goal I had to first analyse the ecosystem of crypto currencies. Subsequently I compared different crypto currencies to one another and eventually successfully implemented the mining operation and evaluated its results. The main contribution of this paper is to answer the question of whether and how alternative crypto currencies can be profitably mined. I believe the particular benefit of this work rests not only in the practical demonstration of how alternative crypto currencies are mined but also in the summary description of the crypto currency ecosystem's composition and the factors that influence the price of these crypto currencies. Structurally, this paper is divided in three main parts. The first part is dedicated to the explanation of the term crypto currency, what it comprises and according to which principles it functions. The second part contains an analysis of the ecosystem as well as a comparison of a fixed sample of alternative crypto currencies. The third part is the practical part, during which I undertook a real mining operation.

Klíčová slova: bitcoin, altcoin, těžba, Kryptoměna

Keywords: mining, bitcoin, altcoin, Cryptocurrency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Michal Šebesta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44124

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz