Bc. Klára KOLÁŘOVÁ

Master's thesis

Putifikace viru mozaiky jetele bílého (white clover mosaic virus) s následnou přípravou antiséra a izolací IgG vhodných pro sérologickou detekci viru pomocí ELISA

Purification of white clover mosaic virus, antiserum production and IgG isolation for serological detection of virus by ELISA
Anotácia:
Viriony viru mozaiky jetele bílého (WClMV)byly purifikovány modifikovanou metodou dle Wettera (1960). Dále bylo imunizací králíka připraveno antisérum a z něj získány virově-specifické protilátky. Nakonec byly optimalizovány vhodné podmínky pro sérologickou detekci viru pomocí DAS-ELISA a porovnány s komerčně dostupným kitem.
Abstract:
White clover mosaic virus (WClMV) virions were purified using a modified method of Wetter (1960). Antisera were produced by rabbit immunisation and virus-specific polyclonal antibodies were obtained. Suitable conditions were optimised for serological detection of virus by DAS-ELISA and compared with a commercial kit.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 17565

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Dr. Ing. Jana Fránová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Klára. Putifikace viru mozaiky jetele bílého (white clover mosaic virus) s následnou přípravou antiséra a izolací IgG vhodných pro sérologickou detekci viru pomocí ELISA. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Experimental Biology

Práce na příbuzné téma

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses n850h4 n850h4/2
29. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 4. 2011
Bulanova, L.
3. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.