Theses 

Arteterapie a ergoterapie seniorů s případovou studií pro Domov pro seniory Okružní v Brně – Bc. Ilona Zaorálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ilona Zaorálková

Diplomová práce

Arteterapie a ergoterapie seniorů s případovou studií pro Domov pro seniory Okružní v Brně

Art Therapy and Occupational Therapy for Seniors with a Case Study of the Retirement Home Okružní in Brno

Anotace: Magisterská práce se zaměřuje na problematiku postavení seniorů ve společnosti a s tím související sociální, ekonomické a společenské důsledky. Srovnává možnosti péče o staré občany v zahraničí, speciálně ve Skandinávii, a v České republice. Podstatná část práce je zaměřena na arteterapii a ergoterapii a jejich přínos při práci se seniory. Magisterská práce se zaměřuje na konkrétní případ seniorského bydlení v Domově pro seniory Okružní v Brně.

Abstract: This Master's thesis has focused on the issue of the position of pensioners in the society and related economic and social consequences. The Master's thesis compared the options of senior care abroad, especially in Scandinavia, and in the Czech Republic. The substantial part of the thesis deals with the art therapy and the occupational therapy and their benefits while working with seniors. Attention is paid to the specific case of senior housing in Retirement Home Okružní in Brno.

Klíčová slova: Senior, Stáří, Domov pro seniory Okružní, Arteterapie, Ergoterapie, Senior cohousing, Sociální služby, Old age, Retirement Home Okružní, Art therapy, Occupational therapy, Social services

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2018 02:57, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz