Bc. Martin Hanáček

Diplomová práce

Sedimentologické studium glacifluviálních sedimentů na lokalitě Kolnovice na Jesenicku

Sedimentological research of the glacifluvial deposits at the Kolnovice locality in Jeseníky area
Anotace:
V pískovně u Kolnovic na Jesenicku byly studovány proglaciální glacifluviální sedimenty o mocnosti ~17 m. Výzkum byl zaměřen na popis litofacií, litofaciálních asociací a intepretaci architekrur (podle Mialla 1977, 1985) a na provenienci štěrkového materiálu. Na bázi profilu je coset litofacie Sp, následuje litofaciální asociace St, Gt, Gm, Gh a ?Sr. Ve východní části odkryvu je do této litofaciální …více
Abstract:
Proglacial glaciofluvial sediments with the overall thickness of ~17 m were studied at the Kolnovice sandpit in the Jeseník Region. The aim of the research was to describe and interpret lithofacies, lithofacies associations and sedimentary architectures (according to Miall 1977, 1985) and the provenance of gravel material. A co-set of Sp lithofacies starts at the base of the studied section and is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta