Bc. Denisa Bálková

Master's thesis

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Abstract:
Tématem této diplomové práce je globální marketing a lokální kultura v návaznosti cíle ve zjištění zda firma s globální působností zohledňuje kulturní specifika jednotlivých trhů nebo zda užívá homogenní globální marketing a jednotlivá kulturní specifika spíše stírá. Tato diplomová práce se tedy zaměřuje na analýzu rozdílů, zda zákazníci ve vybrané společnosti mají na výběr stejné výrobky či služby …more
Abstract:
The topic of this diploma thesis is global marketing and local culture in connection, with the goal of finding out whether a company with a global scope reflects the cultural specifics of individual markets or whether it uses homogeneous global marketing and individual cultural specifics rather blurs. This thesis focuses on the analysis of differences, whether customers in the selected company have …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication