Bc. Denisa Bálková

Diplomová práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Anotace:
Tématem této diplomové práce je globální marketing a lokální kultura v návaznosti cíle ve zjištění zda firma s globální působností zohledňuje kulturní specifika jednotlivých trhů nebo zda užívá homogenní globální marketing a jednotlivá kulturní specifika spíše stírá. Tato diplomová práce se tedy zaměřuje na analýzu rozdílů, zda zákazníci ve vybrané společnosti mají na výběr stejné výrobky či služby …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is global marketing and local culture in connection, with the goal of finding out whether a company with a global scope reflects the cultural specifics of individual markets or whether it uses homogeneous global marketing and individual cultural specifics rather blurs. This thesis focuses on the analysis of differences, whether customers in the selected company have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace