Mgr. Iva Různarová

Diplomová práce

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole

Education of pupils with special educational needs at elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přístupy pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní základní škole. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké přístupy pedagogové používají a jaké jsou podmínky inkluzivního vzdělávání. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Teoretická část diplomové práce má tři kapitoly. První se zabývá teoretickými východisky inkluzivního vzdělávání; dále druhá kapitola …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the approaches of teachers to pupils with special educational needs in the inclusive elementary school. The aim of the diploma thesis was to find out what approaches pedagogues use and what are the conditions for inclusive education. The thesis consists of four chapters. The theoretical part of the diploma thesis has three chapters. The first deals with the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta