Bc. Jan TÄUBER

Diplomová práce

Provoz a projekční příprava malé vodní elektrárny

Operation and projection preparation of the small hydro power plant
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá znalostmi provozu a elektrických ochran malých vodních elektráren. Teoretická část se zaměřuje na provozování malých vodních elektráren na území ČR a na rozbor jednotlivých technologických celků a komponentů pro jejich provoz. V závěru teoretické části je zhodnocen vliv provozování vodních elektráren na elektrizační soustavu. Praktická část se zabývá teoretickým rozborem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with knowledge of the operation and electrical protections of small hydro power plants. The theoretical part focuses on the operation of small hydroelectric power plants in the Czech Republic and on the analysis of individual technological units and components for their operation. At the end of the theoretical part is evaluated the influence of the operation of hydroelectric …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Lucie Noháčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÄUBER, Jan. Provoz a projekční příprava malé vodní elektrárny. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná elektrotechnika / Aplikovaná elektrotechnika