Bc. Jana Radoňová

Master's thesis

Manažerská etika v podmínkách regionálního managementu

Anotácia:
Práce je zaměřena na vymezení podstaty a možného obsahu pojmů vztahujících se k problematice manažerské etiky v podmínkách regionálního managementu, dále analyzování místa, úlohy a nezbytnosti etické dimenze v práci manažerů působících v organizacích veřejné správy (státní správy a samosprávy). Dále se zaměřuje na vymezení podstaty a možného obsahu etických kodexů ve vztahu k práci a rozhodování manažerů …viac
Abstract:
The thesis is focused on defining the essence and possible content of concepts related to the issue of managerial ethics in terms of regional management, further analyzing the place, role and necessity of the ethical dimension in the work of managers operating in public administration organizations (state administration and self-government). It also focuses on defining the nature and possible content …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Emil Antušák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Radoňová, Jana. Manažerská etika v podmínkách regionálního managementu. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje

Master programme / odbor:
Regional Development / Urban and Regional Development Management