Mgr. Michaela Pavlousková

Bakalářská práce

Prolínání sociálních nerovností v azylových domech pro ženy a matky s dětmi

Interplay of social unequalities in shelteres for women and mothers with children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nerovností v azylových domech pro ženy a matky s dětmi. Azylové domy jsou úzce spojeny s tématem bezdomovectví a chudoby. Tato témata mají své genderové aspekty a souvisí především s širší otázkou sociálních nerovností ve společnosti. Skrze instituci azylového domu se autorka věnuje sociální stratifikaci a chudobě. Chudoba žen má odlišný obsah než chudoba mužů …více
Abstract:
The BA thesis deals with the problematic of inequalities in shelters for women and mothers with children. The asylum houses are associated with the topic of homelessness and poverty. These topics include their gender aspects and are connected especially with a broader question of social inequality in the society. The author deals with the social stratification and poverty through the institution of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Hynková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií