Eva Zdráhalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Chráněná pracovní místa v olomouckém Středisku sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním

Anotace:
Tato práce má za cíl pomocí metody projektové práce vytvořit návrh projektu, jehož vizí je řešit problematiku zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Výstupem návrhu projektu jsou zřízená chráněná pracovní místa pro osoby s duševním onemocněním využívající služby Charity Olomouc, Střediska sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním. S přijetím zákona o sociálních podnicích mohou být výsledky realizovaného …více
Abstract:
This graduate thesis‘s aim is to create a project proposal by using method of project work. Vision of the project proposal is to solve an issue of employing people with mental illness. A main outcome of the project proposal is an establishment of sheltered employment for people using social services of Charity Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním. With adoption of Act of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ester Danihelková
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc