Bc. Radana Křížová

Diplomová práce

Prvky pedagogiky Marie Montessori ve vzdělávání žáků s mentálním postižením

Montessori elements in the education of pupils with mental disability
Anotace:
„Prvky pedagogiky Marie Montessori ve vzdělávání žáků s mentálním postižením,” diplomová práce. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011,78s. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití prvků a myšlenek pedagogiky Marie Montessori v rámci edukace v prostředí prvního stupně základní škole speciální. Cílem práce bylo popsat a zhodnotit aplikaci principů a myšlenek pedagogiky Marie Montessori …více
Abstract:
„Montessori elements in the education of pupils with mental disability," diploma thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2011, 78p. The thesis deals with the possibilities of the use of elements and ideas of Maria Montessori in the framework of the education in an environment of first grade elementary school special. The aim of the work was to describe and evaluate the application of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta