Zuzana SLEZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika nezralého novorozence

Immature Newborn Infant
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezralého novorozence. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na klasifikaci novorozence, a to znaky, reflexy a screeningová vyšetření. Podrobněji se zabývá problematikou nezralého novorozence, především problémy způsobenými předčasným narozením dítěte. V praktické části chceme zjistit metodou polostrukturovaného rozhovoru pocity a prožívání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of premature newborn. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on a newborn´s classification, namely characteristics, reflexes and screening examinations. It concerns in detail with the problems of premature newborns, especially those caused by a preterm birth. In the practical part we intend to detect the feelings and experiencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2012
Zveřejnit od: 23. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Problematika nezralého novorozence. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe