Mgr. Kristýna Kovářová

Disertační práce

Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání.

Creative Centre as an Entrepreneurial Support Tool.
Anotace:
Disertační práce je zaměřená na získání dobré praxe vedení programů a míst zaměřených na podporu podnikání pro účely plánovaného Kreativního centra s ohledem na potřeby tzv. kreativní třídy. Soustřeďuje se na marketingový mix služeb a human centred design jako jeden z moderních přístupů designu služeb. Teoretická východiska práce přinášejí vhled do problematiky podnikání zejména v českém prostředí …více
Abstract:
doctoral thesis is focused on gaining good practice in the management of programmes and places oriented on business support with respect to the needs of so called creative class for the purposes of the planned Creative Centre. It is concentrated on marketing mix of services and human centred design as one of the modern approaches to services design. The theoretical ground brings insights into issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kovářová, Kristýna. Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání.. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe