Mgr. Kristýna Kovářová

Doctoral thesis

Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání.

Creative Centre as an Entrepreneurial Support Tool.
Abstract:
Disertační práce je zaměřená na získání dobré praxe vedení programů a míst zaměřených na podporu podnikání pro účely plánovaného Kreativního centra s ohledem na potřeby tzv. kreativní třídy. Soustřeďuje se na marketingový mix služeb a human centred design jako jeden z moderních přístupů designu služeb. Teoretická východiska práce přinášejí vhled do problematiky podnikání zejména v českém prostředí …more
Abstract:
doctoral thesis is focused on gaining good practice in the management of programmes and places oriented on business support with respect to the needs of so called creative class for the purposes of the planned Creative Centre. It is concentrated on marketing mix of services and human centred design as one of the modern approaches to services design. The theoretical ground brings insights into issues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 10. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kovářová, Kristýna. Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání.. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe