Bc. Monika Sněhotová

Diplomová práce

Vliv ambulantního rehabilitačního programu na aerobní kapacitu, výkonnost a svalovou sílu u žen po akutním infarktu myokardu

Influence of ambulatory rehabilitation program on aerobic capacity, performance and muscle strength of women after myocardial infarction
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv 12týdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu, v rámci posthospitalizační kardiovaskulární rehabilitace, u vybraných parametrů - aerobní kapacita (VO2peak·kg-1, VO2peak aktual./predik., VO2VAT·kg-1), tělesná výkonnost (Wpeak·kg-1, WVAT·kg-1) a svalová síla (maximální zvednuté zátěže v testu 1-RM). Studie se zúčastnilo celkem 22 žen (61,6 ± …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of 12-week long rehabilitation program, during post-hospitalization cardiovascular rehabilitation, with selected parameters - aerobic capacity (VO2peak·kg-1, VO2peak actual./predik., VO2VAT ·kg-1), physical performance (Wpeak·kg-1, WVAT·kg-1) and muscle strength (raised the maximum load 1-RM test). In this study participated 22 women (61,6 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta