Bc. Monika Sněhotová

Master's thesis

Vliv ambulantního rehabilitačního programu na aerobní kapacitu, výkonnost a svalovou sílu u žen po akutním infarktu myokardu

Influence of ambulatory rehabilitation program on aerobic capacity, performance and muscle strength of women after myocardial infarction
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv 12týdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu, v rámci posthospitalizační kardiovaskulární rehabilitace, u vybraných parametrů - aerobní kapacita (VO2peak·kg-1, VO2peak aktual./predik., VO2VAT·kg-1), tělesná výkonnost (Wpeak·kg-1, WVAT·kg-1) a svalová síla (maximální zvednuté zátěže v testu 1-RM). Studie se zúčastnilo celkem 22 žen (61,6 ± …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of 12-week long rehabilitation program, during post-hospitalization cardiovascular rehabilitation, with selected parameters - aerobic capacity (VO2peak·kg-1, VO2peak actual./predik., VO2VAT ·kg-1), physical performance (Wpeak·kg-1, WVAT·kg-1) and muscle strength (raised the maximum load 1-RM test). In this study participated 22 women (61,6 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta