Mgr. Michaela Miklíková

Master's thesis

Psychosomatické bolesti hlavy (Lze vysledovat souvislost mezi vysokoškolským studiem a vznikem, průběhem či zvládáním bolestí hlavy?)

Psychosomatic headache (Is it possible to find out connections between university education and development, process or management of headache?)
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo zmapovat výskyt, projevy a strategie zvládání primárních bolestí hlavy, tedy bolestí hlavy bez prokazatelné tělesné příčiny, často označovaných jako psychosomatických. Chtěli jsme zjistit, zda ve sledovaných kategoriích existují rozdíly mezi lidmi s různým stupněm dosaženého vzdělání nebo s rozdílným životním zaměřením. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti, psychosomatiku …viac
Abstract:
The goal of this thesis was to map the incidence, symptoms and coping strategies of primary headaches, which are headaches without any somatic cause, often called psychosomatic headaches. We wanted to find out whether there are differences in these categories among people with different level of education or life focus.Theoretical part is divided into two topics; psychosomatics and headaches, both …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedúci: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Psychology / Psychology

Práce na příbuzné téma