Bc. Kateřina Savčenková, DiS.

Master's thesis

Faktory ovlivňující participaci seniorů v oblasti ICT vzdělávání

The factors affecting participation of seniors in ICT education
Anotácia:
Diplomová práce řeší téma vzdělávání seniorů v oblasti ICT. Teoretická část předkládá stručný a zároveň ucelený přehled o procesu stárnutí, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení, přičemž pozornosti neuniká ani problematika demografického stárnutí včetně prevence sociální exkluze. Empirická část seznamuje s výsledky kvantitativního šetření s cílem ozřejmit vliv vybraných faktorů na …viac
Abstract:
The thesis solves the theme of seniors' education in ICT. The theoretical part provides brief and also a comprehensive overview of the aging process in the context of Lifelong learning. Attention is also targeted at the issue of demographic aging and the prevention of social exclusion. The empiric part presents the results of a quantitative survey, which examined the main factors affecting the elderly …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta