Jaroslav PALŠOVIČ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti

The unemployment and the state politics employment
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem vymezil základní pojmy související s nezaměstnaností a poskytl jsem čtenáři přehled současné právní úpravy týkající se zaměstnanosti v České republice. Zjistil jsem, že nezaměstnanost je přirozený jev. Je ovlivněna pohybem ekonomiky, a tedy i pohybem pracovníků v určitém čase. Míra nezaměstnanosti závisí také na rozhodování osob při volbě zaměstnání. Až když se nezaměstnanost …více
Abstract:
In my Thesis, I defined the basic terms related to unemployment and provided the reader with an overview of the existing legal regulation of unemployment in the Czech Republic. I have established that unemployment is a natural phenomenon. It is affected by the status of the economy and movement of labour at a certain time. Unemployment rate also depends on the decisions people make when selecting their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALŠOVIČ, Jaroslav. Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická