Bc. Veronika Zemanová

Diplomová práce

Proměny pracovních rutin novinářů z domácího týmu Economie v rámci působení trendu konvergence

The Changes in Journalistic Practices in Editorial Staff from the Home News Team of Economia Within the Framework of Convergence
Anotace:
Diplomová práce se zabývá proměnou pracovních rutin redaktorů z domácího týmu společnosti Economia. Cílem diplomové práce je v teoretické části na základě odborné literatury vymezit základní koncepty, a to mediální organizace, pracovní rutiny a vlivy na pracovní rutiny. V teoretické části se dále zabýváme trendem konvergence, v jehož rovině se zaměřujeme na multiskilling, technologickou inovaci a organizační …více
Abstract:
This thesis deals with the transformation of working routines of editorial staff from the Home News Team of Economia. The aim of this thesis is in the theoretical part to define the basic concepts; That are media organizations, work routines and effects on the working routine. In the theoretical section we also define the trend of convergence in the focus on multi-skilling, technological innovation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií