Mgr. Tomáš Dvořák

Bakalářská práce

Vysílání sportovního kanálu ČT4 SPORT v roce 2006

"ČT4 SPORT" Channel Broadcasting in 2006
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vysíláním prvního veřejnoprávního sportovního kanálu na území České republiky v roce jeho vzniku. V první části se zaměřuje na vztah mezi médii a sportem, na okolnosti vzniku nového sportovního kanálu ČT. V druhé části je proveden monitoring jeho vysílání v roce 2006 a zjištěná data jsou vyhodnocena.
Abstract:
The thesis deals with broadcast of the first ever public sports channel in the Czech Republic in its creation. The first part focuses on the relationship between media and sport, on the circumstances of the new sports channel of CT. In the second part is made monitoring its broadcast in 2006 and observed data are evaluated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pruša
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií