Bc. Dita Becková

Bakalářská práce

Historický a historizující cestovní ruch v Pomořském vojvodství

Historical Tourism and Histourism in the Pomeranian Voivodeship
Anotace:
Bakalářská práce bude obsahovat popis předpokladů polského Pomořského vojvodství v oblasti historického a historizujícího cestovního ruchu a také stručnou obecnou charakteristiku regionu.
Abstract:
The main purpose of this thesis was to describe the assumption of the Pomeranian Voivodeship in the area historical tourism and histourism and a brief general characteristic of the region.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Renata Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu