Bc. Dita Becková

Bachelor's thesis

Historický a historizující cestovní ruch v Pomořském vojvodství

Historical Tourism and Histourism in the Pomeranian Voivodeship
Anotácia:
Bakalářská práce bude obsahovat popis předpokladů polského Pomořského vojvodství v oblasti historického a historizujícího cestovního ruchu a také stručnou obecnou charakteristiku regionu.
Abstract:
The main purpose of this thesis was to describe the assumption of the Pomeranian Voivodeship in the area historical tourism and histourism and a brief general characteristic of the region.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Renata Buchtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel