Bc. Klára SOUČKOVÁ

Diplomová práce

komunikační kompetence jako součást profesního profilu sociálního pedagoga

communication competences as part of the social pedagogical profile of a professional
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá komunikačními kompetencemi v kontextu profesního profilu sociálního pedagoga. Téma je vybrané záměrně. Důvodem jeho zpracování je reakce na požadavky neustále se rozvíjející společnosti v oblasti pomáhajících profesí v kombinaci s výchovně vzdělávacím působením na děti a mládež. Hlavním cílem práce je zanalyzovat proces konstruování komunikační kompetence v rámci …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with communication competences in the context of the professional profile of a social pedagogue. The topic is chosen intentionally. The reason for its elaboration is the response to the requirements of an ever-evolving society in the field of helping professions in combination with educational activities for children and youth. The main goal of this work is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUČKOVÁ, Klára. komunikační kompetence jako součást profesního profilu sociálního pedagoga. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses n8yehz n8yehz/2
20. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.