Bc. Aneta Petrušková

Bakalářská práce

Fenotyp neurálních kmenových buněk a buněk neurální lišty

Phenotype of neural stem cells and neural crest cells
Anotace:
Na počátku vývoje celého nervového systému stojí dvě rozdílné populace buněk – neurální kmenové buňky (radiální glie) a buňky neurální lišty. Ve chvíli, kdy dochází ke specifikaci neuroepiteliálních buněk z ektodermu, prochází tyto buňky výraznými změnami jak na úrovni buněčné morfologie, tak na úrovni molekulární exprese. Později se neuroepitel uzavírá do neurální trubice, neuroepiteliální buňky se …více
Abstract:
At the beginning of the development of the entire nervous system, there are two distinct cell populations – neural stem cells (radial glia) and neural crest cells. At the moment of specification of neuroepithelial cells from the ectoderm, these cells undergo significant changes both in cell morphology and on molecular level. The neuroepithelium later closes into the neural tube and the neuroepithelial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Josef Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta