Ing. Martin Kaláček

Diplomová práce

Analýza vlivu prvků sebeřízení na výkonnost podniku

Analysis of effects of self-management features on business efficiency
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na organizační filozofii sebeřízení a její možnou aplikací v podnikovém prostředí s cílem zvýšit výkonnost podniku a vytvořit prostředí příznivé pro inovace a rozvoj. Literární rešerše popisuje teoretická východiska, a také projevy sebeřízení v některých aplikujících podnicích. V rámci praktické části práce byla provedena analýza vnitřního prostředí konkrétního podniku pomocí …více
Abstract:
This thesis is focused upon organizational philosophy of self-management and its possible application in business environment with goal of improving its performance and creating environment beneficial to innovation and growth. Literature review describes theoretical background of self-management and also its manifestations in some businesses which apply it. In application part of thesis, there has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Gatarik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta