Oldřich ROZSÍVAL

Bakalářská práce

Online monitoring izolačního systému točivých strojů velkých výkonů

Online monitoring of insulation system of power rotary machines
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je online monitorování izolace točivých strojů. Popsány jsou zde jednotlivé veličiny, které se k posuzování stavu izolace používají, z nichž některé je možné využít i pro monitorování online. Dále je popsán online monitorovací systém pro měření veličin spojených s izolací stroje bez nutnosti stroj odstavit z provozu. Poslední částí je zpracovaný přehled monitorovacích …více
Abstract:
The subject of this thesis is the insulation online monitoring of rotating machinery. Described are various variables which are used to assess the state of insulation, some of which can also be used for online monitoring. Also described is the online monitoring system for measuring variables related to insulation machine without the need to put the machine out of order. Last part contains an overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michal Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROZSÍVAL, Oldřich. Online monitoring izolačního systému točivých strojů velkých výkonů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika