Michal Mec

Diplomová práce

Is the Population Growth Affected by the Growth of GDP or vice versa? The Case of Africa

Je populační růst ovlivněn růstem HDP nebo naopak? Případ Afriky
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat, jestli růst HDP na obyvatele ovlivňuje populační růst nebo naopak. Analýza vztahu mezi růstem HDP na obyvatele a populační růstem je provedena dvěma modely. Bootstrapped Panel Granger Causality nenašel žádnou kauzalitu, kdy je populační růst závislou proměnnou, a našel několik případů kauzality v Africe, kdy růst HDP na obyvatele je závislou proměnnou. Dynamic …více
Abstract:
The diploma thesis aims to analyse whether GDP growth per capita affects population growth or vice versa. The analysis of the relationship between GDP growth per capita and population growth is done by two models. The Bootstrapped Panel Granger Causality model finds no causality when population growth is a dependent variable and a few cases of causality in Africa for GDP growth per capita as dependent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Božena Kadeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80785