Vojtěch Cima

Bakalářská práce

Gaussian Blurring Mean Shift segmentace obrazu pomocí technologie NVIDIA CUDA

Gaussian Blurring Mean Shift Image Segmentation Method Using NVIDIA CUDA Technology
Anotace:
Segmentace obrazu patří k~základním pilířům počítačového vidění a zpracování obrazu. Clusterovací metoda Mean-Shift patří k~těm výpočetně náročným, poskytující prostor pro návrh paralelního zpracování. Cílem této práce je seznámit se se současnými segmentačními metodami a technologií NVIDIA CUDA. Praktická část práce je zaměřena na návrh a efektivní implementaci algoritmu Gaussian Blurring Mean-Shift …více
Abstract:
Image segmentation is one of the basic pillars of computer vision and image processing. Mean-Shift clustering method is the computationally challenging one, providing space for parallel algorithm design. The goal of this bachelor thesis is to become familiar with the state of the art segmentation methods and NVIDIA CUDA technology. The practical part of this thesis is focused on design and efective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Milan Šurkala
  • Oponent: Karel Mozdřeň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika