Dis. Renáta ZAPLETALOVÁ

Bakalářská práce

Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místku

Historical perspective on the social welfare of senior citizens in the 20 century in Frydek-Mistek
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem historického vývoje sociální péče o seniory v průběhu 20. století, konkrétně ve městě Frýdek-Místek. Ke studiu byly využity archivní dokumenty ze Státního okresního archivu Frýdek-Místek, který je jedním z organizačních článků Zemského archivu v Opavě, dále pak odborné publikace např. těchto autorů: Heleny Haškovcové, Oldřicha Matouška, Martina Potůčka, Věry Schimmerlingové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description of historical development of seniors` social care in the 20th century particularly in the city of Frydek-Mistek. Documents from Regional Archive in Frydek-Mistek were used for the research. This archive is a branch of National Archive in Opava. Also publications by Helena Haskovcova, Oldrich Matousek, Martin Potucek, Vera Schimmerlingova, Igor Tomes etc …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAPLETALOVÁ, Renáta. Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místku. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií