Bc. Martin Klepal

Diplomová práce

Certifikace a zkušebnictví v oblasti poplachových systémů

Certification and Testing in the Alarm Systems Sphere
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku legislativních a technických požadavků na komponenty poplachových systémů v rámci procesu jejich uvádění na trhy v EU a ČR. Teoretická část práce navíc analyzuje působnost organizací v oblasti technické normalizace a subjektů, které se podílí na posuzování shody, certifikace a zkoušení výrobků. Stěžejní výstup práce představuje metodická příručka pro výrobce poplachových …více
Abstract:
The object of the thesis focus on legislative and technical requirements of alarm systems within process of placing the product on the EU markets. Theoretical part analysing activity of organisations participating on technical normalisation, certification and testing products. Main conclusion of the thesis represents metodical manual for producers of alarm systems, helping them processing work which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klepal, Martin. Certifikace a zkušebnictví v oblasti poplachových systémů. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management