Jakub Macek

Disertační práce

Analýza událostí a jejich temporálních aspektů s využitím Transparentní intensionální logiky

Analysis of events and their temporal aspects using Transparent Intensional Logic
Anotace:
Logika, ve svých základních formách, jako jsou výroková či predikátová logika, nabízí statický pohled na statické universum. Predikáty tak obvykle vyjadřují připsání vlastnosti nebo vztahu individuím v určitém světočase. Možnost zachytit změny těchto vlastností v průběhu času je ovšem velmi užitečná. Práce k zachycení těchto temporálních aspektů událostí využívá Transparentní Intensionální Logiku …více
Abstract:
Logic, in its basic forms, such as the systems of propositional or predicate logic, makes it possible to formalize a static view of a static universe. Predicates usually express the attribution of a property or a relationship to individuals in a particular world and time. However, it is desirable that logic should also make it possible to formalize dynamic changes of these attributions throughout a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 11. 2017
  • Vedoucí: Marie Duží
  • Oponent: Zdeněk Sawa, František Gahér, Jaroslav Pokorný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava