Bc. Anastasia Smirnova

Master's thesis

The use of learning styles in ELT

The use of learning styles in ELT
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá možným vztahem mezi preferovaným stylem učení studentů a jejich akademickým úspěchem. Zaměřuje se na srovnání výsledků studentů, kteří dostali aktivity, jež respektují styly učení a studenty, kteří byli vyučováni výhradně podle učebnice. Po poskytnutí teoretického základu o existujících modelech učebních stylů a jejich hlavních přístupech a učebních metodách je diskutován …more
Abstract:
This thesis looks into the possible relation between the students' preferred learning style and their academic achievement. It focuses on the comparison of the results of the students that have received the activities that respect learning styles and the students who have been taught in accordance to the teacher's book. After providing the theoretical background on the existing learning styles models …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Simona Kalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature