Bc. Zuzana Horňáková

Diplomová práce

Pracovní spokojenost, metody jejího měření a význam pro strategický úspěch podniku

Work satisfaction, methods of its measurement and meaning for the strategic success of a company
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of employee satisfaction in a selected company. The goal of this diploma thesis is to find out the overall satisfaction of employees in the selected company, to identify the areas of satisfaction, and in which areas dissatisfaction can be found. Based on these findings, possible solutions to the current situation are suggested. The secondary goal of the diploma …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike spokojnosti zamestnancov vo vybranom podniku. Cieľom diplomovej práce je zistiť celkovú spokojnosť zamestnancov vo vybranom podniku, zistiť v akých oblastiach dochádza k spokojnosti, a v ktorých oblastiach dochádza k nespokojnosti zamestnancov. Na základe týchto poznatkov navrhnúť možné riešenia súčasného stavu. Vedľajším cieľom diplomovej práce je vyzdvihnúť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní