Mgr. Aram Sargsyan

Diplomová práce

Antidiskriminační právo Evropské unie a jeho přenos Českou republikou

Law of the European Union against Discrimination and Its Implementation in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku diskriminace v ČR a EU. V diplomové práci je pojednáno o antidiskriminační legilativě EU a implementaci této legislativy do právního řádu ČR, srovnání právního stavu v ČR se Slovenskem a ostaními členskými státy EU. Diplomová práce dále pojednává o aktuálním stavu diskriminace v ČR a EU, a to především diskriminace vůči romskému etniku.
Abstract:
Aim of this master thesis is to evaluate the current legislation of EU and Czech Republic in the area of ban of discrimination and observance of equality. This work tempts to present and analyse comprehensively each of the relevant EU directions, which were created in the sphere of antidiscrimination and implemented in the Czech legal order. Particularly, this work adverts to the contemporary problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo