Petra HADRAVOVÁ

Diplomová práce

Metody a formy práce využívané ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě základní školy.

Methods and forms of the work used in teaching reading and writing in the first and the second class of the elementary school.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá uplatněním metodických postupů a forem práce ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě prvního stupně základní školy. Teoretická část obsahuje přehled metodických postupů a forem práce, které učitelé mohou využívat v hodinách čtení a psaní. Objasňuje také rozdíly v jejich využití. Náplní praktické části je výzkumné šetření, jehož cílem je zjistit, jaké metody a formy …více
Abstract:
This dissertation deals with the application of methodologies and forms of the work in teaching reading and writing in the first and the second grade of primary school. The theoretical part provides an overview of methodologies and forms of the work that teachers can use in reading and writing lessons. It also explains the differences in their use. In the practical part is a research, which aims to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HADRAVOVÁ, Petra. Metody a formy práce využívané ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě základní školy.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika